Kontrola zabezpečení dat

Jak zabezpečit data?

V dnešní době nejdůležitější věc ve firmě jsou data. Abychom předešli jejich poškození nebo ztrátě, je třeba přijmout taková opatření, která tomu předejdou, nebo alespoň výrazně omezí škody. Tyto opatření jsou zejména:

  • Pravidelné zálohování na několik různých míst, také mimo firmu
  • Správné nastavení firewallu s povolením pouze nejnutnějších přístupů
  • V případě přístupů z vnějšího prostředí využití VPN
  • Nastavení správné politiky hesel
  • Příprava techniky na útok zašifrováním nebo smazáním dat
  • Vyškolit uživatele, jak bezpečně zacházet s přidělenou technikou
  • Nastavit postupy pro případ nebo ztráty techniky