Příprava techniky na obnovení

Jak připravit techniku na obnovení provozu

V dnešní době dochází k častým útokům nejen na státní instituce, ale také na jednotlivé firmy. Může se stát, že útok i přes veškerou snahu firmy povede buď ke ztrátě, nebo zašifrování dat a následnému vydírání. Je třeba si uvědomit, že i v případě zaplacení „výkupného“ není jisté, zda dojde k celkovému a správnému obnovení dat.

Tento postup může být aplikován také v případě, že dojde k vykradení, vyhoření nebo jiné živelné katastrofy.

  • Zajistíme chod techniky, napájení, vyčištění
  • Napadené disky naformátujeme tak, aby byly opravdu čisté
  • V případě neúspěchu instalujeme nové
  • Instalujeme příslušný operační systém a potřebné aplikace
  • Provedeme aktulizace
  • Obnovíme data z nepoškozených záloh

Tento postup vypadá jednodušše, ale může zabrat až několik dní intenzivní práce a aby byl úspěšný, je třeba mít připravená instalační média a licenční čísla na místě, která jsou mimo provozovnu, nebo zajištěná tak, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, nebo poškození. (například v trezoru)