Školení zaměstnanců ve vztahu k datům

Ve většině případů jsou problémy způsobené firemní síti způsobeny „lidským faktorem“

Abychom těmto problémům předešli, je třeba mít nastavena pravidla pro provoz sítě, rozdělená práva pro přístupy k datům a omezit na minimum práva uživatelů.

Hrozby ze strany uživatelů je možné rozdělit na ty z neznalosti, a na ty úmyslné.

Při přijímání nového personálu je třeba nastavit taková práva, aby uživatel nemohl ohrozit strukturu sítě. Instalovat programy a aplikace, případně nové periferie. Uživatelům je třeba vysvětlit, že nemohou zapojit do interní sítě své počítače, nebo telefony, pokud nemají schválení správce sítě.

Každý den je v české republice nahlášeno 20 trestných činů ve spojení s kybernetickým útokem. Za poslední 3 roky se počet útoků zdvojnásobil. Úmyslné hrozby mohou způsobit uživatelé, kteří dostali výpověď, nebo chtějí poškodit kolegu, či firmu. Typicky se jedná o krádeže databáze klientů, nebo zavirování sítě.

V rámci tohoto školení jsou klienti a jejich zaměstnanci informováni o právech a povinnostech z hlediska GDPR a také hmotné odpovědnosti. Součástí jsou také informace o hrozbách Phishingu a Ransomware.