Proč pravidelně čistit počítač?

Teplo vyzářené procesorem či grafickou kartou je v počítači odváděno přes tepelnou trubici nebo prostřednictvím média do chladiče. Přímo na něm se nachází ventilátor, který ho ochlazuje. Vzduch přesouvající se přes výměník zanese zbytek komponent, čímž při nízké frekvenci čištění počítače snižuje účinnost chlazení a přináší s sebou několik rizik. Nečistoty na chladiči vytvoří vrstvu, která působí jako izolant. Teplota procesoru či grafické karty bude stoupat. Počítač na to reaguje zvýšením otáček , což se projeví hlasitým až nepříjemným hlukem vycházejícím z počítače. S vyššími otáčkami roste množství nasávaného vzduchu a prach se v nečištěném počítači usazuje ještě rychleji. Pokud je již chladicí systém zanesený natolik, že nedokáže teplotu kompenzovat, nastupuje tzv. thermal throttling. To označuje jev, kdy se procesor nebo grafická karta ve snaze snížit svou teplotu podtaktuje. Sníží se tak množství vyzařovaného tepla.To však s sebou přináší zpomalení počítače, prudké pády FPS a podobně. V této fázi je již přehřívání nebezpečné, protože kromě poškození ventilátoru počítače hrozí při dlouhodobě neřešeném problému poškození grafického čipu, který je na přehřívání citlivý. U notebooku dojde také z zanesení pantů a jejich následnému vylomení. Interval pro odborné vyčištění a případnou reinstalaci OS by neměl být delší, než jeden rok. V případě, že máte doma domácí mazlíčky, tak ještě častěji.